Kennisgeving voornemen geliberaliseerde verpachting gronden nabij Boerhaar 2 in Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe heeft het voornemen om de percelen grond grenzend aan de Omloop ten zuidoosten van de wijk Noorder Koeslag te Wijhe, kadastraal bekend gemeente Wijhe sectie E, nummers 3529 en 3542 met een totale oppervlakte van 1.07.10 ha, tot en met 1 augustus 2024 in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter van deze gronden. 
 

 Naar het oordeel van de gemeente Olst-Wijhe is de huidige pachter op basis van het onderstaande de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor voorgenomen geliberaliseerde verpachting. De gronden worden al sinds 2007 aan de huidige pachter uitgegeven middels een (geliberaliseerde) pachtovereenkomst die jaarlijks is verlengd. De huidige pachter mocht er zodoende redelijkerwijs op vertrouwen dat hij weer een nieuwe kortlopende pachtovereenkomst aangeboden zou krijgen. In dat licht heeft hij investeringen gedaan. 
 
Tegen deze voorgenomen verpachting kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de verpachting door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan moet u dit binnen 20 dagen na publicatie kenbaar maken met een gemotiveerde toelichting. Dit stuurt u  naar gemeente@olst-wijhe.nl onder vermelding van ‘geliberaliseerde pacht Noorder Koeslag’. Als u niet tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht om tegen de voorgenomen verpachting op te komen. De gemeente en de beoogde pachter zouden onredelijk worden benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen deze voorgenomen verpachting zou worden opgekomen. U ontvangt binnen twee weken na sluiting van de reactietermijn een schriftelijk bericht van de gemeente. 

 

Deel dit
Mail
Bellen