Waarom staan de bekendmakingen vanaf 1 januari volledig online?

Sinds 1 juli 2021 verplicht de Wet Elektronische Publicaties ons om alle officiële bekendmakingen digitaal te publiceren. Officiële bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het (ver)bouwen van een huis, kappen van een boom of wijzigen van een bestemmingsplan. Tot nu toe plaatsen wij een verkorte versie van de bekendmakingen in de IJsselberichten. Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken.

De Omgevingswet verandert wát we moeten publiceren en wanneer. Daarom vindt u onze bekendmakingen vanaf 1 januari alleen nog online op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. De IJsselberichten zelf blijven we wekelijks plaatsen in de Huis aan Huis Reklamix. Het blok bekendmakingen vervalt.

De datum van de bekendmaking bepaalt tot wanneer de inzagetermijn loopt. Daarom mag er maar één datum zijn. Nu is dat elke woensdag, de dag waarop de IJsselberichten verschijnen. Onder de Omgevingswet publiceren we elke dag de vergunningen digitaal. Als we bekendmakingen achteraf plaatsen in de IJsselberichten, dus later dan ze online zijn geplaatst, kan er verwarring ontstaan over de inzage-/bezwaartermijn. Dat kan juridische gevolgen hebben en vertraging opleveren voor de aanvrager.

Als we alleen online publiceren, is alle informatie vindbaar op één plek, eenduidig en duidelijk. Er kan geen verwarring ontstaan over juistheid, volledigheid en inzage- en bezwaartermijnen. We begrijpen dat het voor sommige inwoners lastiger kan zijn om een bekendmaking online op te zoeken. Geldt dit voor u? De bibliotheek kan u helpen of misschien een familielid of goede bekende. U kunt zich eenmalig aanmelden voor de e-mailservice. Dan krijgt u de bekendmakingen in uw buurt in uw mailbox. Dat stelt u een keer in en daarna gaat het vanzelf.

Al onze bekendmakingen staan op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice.

Deel dit
Mail
Bellen