IJsselberichten verschijnen woensdag 3 en 10 augustus niet

Vanwege de zomerstop van de Huis-aan-Huis Reklamix verschijnen op woensdag 3 en 10 augustus geen IJsselberichten.

Openbare bekendmakingen komen op woensdag 17 augustus weer in de Huis-aan-Huis Reklamix te staan. Publicaties staan tussentijds wel op onze website en op overheid.nl.   

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen