Raad stelt unaniem Woonvisie 2022-2025 vast

Op 16 juni stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2022-2025 vast. Met dit besluit bekrachtigt de raad ook de focus op wonen.

Onder de noemer “Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel, met een groei van 1000-1200 woningen in de komende 10 jaar”, besloot de raad hierover afgelopen zomer. 

Van visie naar praktijk

In de Woonvisie staat in grote lijn wat we willen met onze gemeente als het gaat om wonen. Op basis van de visie volgt nu de uitwerking, zoals het bepalen van locaties voor nieuwbouw, het verduurzamen van bestaande woningen, wonen en zorg en het werken aan leefbare wijken. Omdat de druk op de woningmarkt groot is gaan we ook na hoe we meer vaart kunnen maken met de plannen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen