U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Initiatiefgroep pakt kans om kerkplein in Olst te verfraaien

We gaan de riolering en het groen vervangen van het kerkplein in Olst. De laatste kastanjebomen die er staan moeten we vanwege ziekte verwijderen. Hier komt nieuw groen voor in de plaats. Nu het plein toch ‘aangepakt’ wordt ziet een aantal inwoners de kans om het plein ook direct aantrekkelijker te maken. Zij zijn een initiatiefgroep gestart en hebben al mooie ideeën met ons gedeeld. We zijn blij met dit initiatief. Wel hebben we aangegeven dat de kosten die buiten de begroting van de gemeentelijke werkzaamheden vallen op een andere wijze gefinancierd moeten worden, bijvoorbeeld met subsidies of crowdfunding.

Alles in beeld

Naast het contact met de initiatiefgroep spraken we de afgelopen periode ook met veel partijen die gebruikmaken van het kerkplein, zoals aanwonenden, kermisexploitanten en het bestuur van het Olsterfeest. Om een goed beeld te krijgen of de huidige parkeerplaatsen goed benut voerden we ook een parkeeronderzoek uit. Kortom: er is een duidelijk beeld van het gebruik van het kerkplein en van ieders wensen en ideeën.  

Reageren op ontwerpschetsen 

Samen met de initiatiefgroep en een landschapsontwerper maken we 2 of 3 ontwerpschetsen voor het kerkplein. Deze schetsen leggen we voor aan onze inwoners van Olst en belanghebbenden van het kerkplein. Het is belangrijk dat het een zo veel mogelijk gedragen plan wordt van de Olsternaren en de gebruikers van het kerkplein. De schetsen delen we daarom op onze webpagina Kerkplein Olst, in de IJsselberichten van de Huis aan Huis - Reklamix en onze Facebookpagina

Initiatiefgroep 

De initiatiefgroep bestaat uit enthousiaste, creatieve Olsternaren die allemaal op hun eigen manier een bijdrage willen leveren aan het verfraaien van het kerkplein. De groep is in de eerste fase bijgestaan door Lian Kolkman van ut Huus. Ut Huus heeft het stokje overgegeven aan de gemeente.  

Video van initiatiefgroep om mee te denken 

De initiatiefgroep brengt op korte termijn een video uit waarin zij inwoners en gebruikers van het kerkplein vragen om te reageren op schetsontwerpen maar ook nu al wensen en ideeën aan hen door te geven. Je kunt de video binnenkort bekijken op de gemeentelijke website en op het Facebook-account van de gemeente. Delen wordt natuurlijk gewaardeerd.   

Vragen of tips? 

Voor vragen of tips kun je contact opnemen met:

  • Gerry Herbst via 06-53495391 > omwonende en lid van initiatiefgroep
  • Dennis Elshof via 06-19630674 > projectleider gemeente Olst-Wijhe
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen