U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Koninklijk Paar op bezoek in Olst-Wijhe

Vanmiddag (dinsdag 14 september) brachten Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan onze gemeente. Dit als onderdeel van het streekbezoek aan Salland.

Het Koninklijk Paar bezocht het agrarisch bedrijf van de familie Lugtenberg in Olst. Hier kregen ze informatie over de manier waarop deze ondernemers werken aan verduurzaming. Dit door onder andere gebruik te maken van kruidenweides ter vervanging van kunstmest. Ook zijn Ellis en Tom bezig om samen met Leon Ripperda een eigen zuivelketen op te zetten. Melk wordt zo op de boerderij gezuiveld, verpakt en vanuit daar geleverd. Hierdoor wordt de keten korter en hopen de boeren een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel te realiseren.

De Koning en Koningin spraken ook over de uitdagingen in de overgang naar duurzame landbouw en de dilemma’s die dit voor de bedrijfsvoering oplevert. Aan dit rondetafelgesprek werd deelgenomen door vertegenwoordigers uit de agrarische sector, lokale ondernemers en betrokken organisaties. Burgemeester Ton Strien leidde het gesprek. 

Vervolgens bezocht het Koninklijk Paar het IJssellandschap. Op landgoed De Haere vertelde directeur Judith Snepvangers over de activiteiten van het IJssellandschap. Vervolgens kregen de Koning en Koningin Máxima een impressie van de IJsselbiënnale. In totaal hebben 27 kunstenaars meegewerkt aan de 120 kilometerlange kunstroute langs de IJssel waar de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei centraal staat. Vier kunstenaars presenteerden hun werk aan de Koning en Koningin. Het was een prachtig bezoek!

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen