Termijn besluitvorming Voorzieningenhart Wesepe verkort

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen dat de besluitvorming over het Voorzieningenhart Wesepe al in 2025 plaatsvindt en dat dan ook budget wordt vrijgemaakt voor verdere planvorming en realisatie. Daarmee is er eerder budgettaire zekerheid voor het Voorzieningenhart Wesepe en kan onmiddellijk daarna met de planvorming en realisatie gestart worden. Het voorstel wordt in januari 2022 besproken in de gemeenteraad.

Aanleiding

Een stuurgroep bestaande uit inwoners van Wesepe en de gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een zogenaamd voorzieningenhart te realiseren. Het voorzieningenhart houdt in dat er één centrale plek is voor onderwijs, sport én ontmoeten. Uit onderzoek bleek dat een voorzieningenhart in Wesepe zeer gewenst is. Volgens het college kon echter door de financiële situatie van de gemeente pas in 2030 sprake zijn van realisatie van het voorzieningenhart. In de periode tot die realisatie zijn gemeente en onderwijsorganisatie De Mare bereid om te investeren in gymzaal De Nieuwe Coers, zalencentrum Het Wapen van Wesepe en de A. Bosschool. 

Op 26 augustus 2021 bracht de raad een werkbezoek aan Wesepe. Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst sprak de stuurgroep haar grote teleurstelling uit dat het college van burgemeester en wethouders de raad had voorgesteld om de realisatie van het Voorzieningenhart Wesepe met tien jaar vooruit te schuiven. Op basis van de gesprekken die hierna zijn gevoerd tussen onder andere de stuurgroep, De Mare, Sportclub Wesepe, het bestuur van het Wapen van Wesepe, de fractievoorzitters en het college, gaan burgemeester en wethouders de gemeenteraad een nieuw voorstel doen.

Nieuw raadsvoorstel

In het nieuwe raadsvoorstel zal het college voorstellen:

  • Dat de huidige gemeenteraad zich uitspreekt voor besluitvorming over het Voorzieningenhart Wesepe door de nieuwe gemeenteraad in 2025;
  • Dat het Voorzieningenhart Wesepe valt onder ‘gewenst beleid met hoge prioriteit’ bij de financiële afweging;
  • Dat al in 2025 budget wordt vrijgemaakt voor de planvorming en realisatie. De oplevering van het Voorzieningenhart Wesepe kan dan plaatsvinden in 2028-2029, onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures.

Evaluatie stuurgroep en gemeente

De onderzoeken en initiatieven voor het Voorzieningenhart Wesepe werden begeleid door een breed samengestelde stuurgroep. Deze bestaat uit belanghebbenden uit het dorp Wesepe te weten Stichting Zalencentrum Wesepe, Sportclub Wesepe, Protestantse gemeente Wesepe, Plaatselijk Belang Wesepe, KOOS, Stichting De Mare en de gemeente Olst-Wijhe. Nadat de gemeenteraad in januari 2022 een besluit heeft genomen gaat de gemeente samen met de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe het gelopen proces evalueren.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen