Geringe stijging lastendruk woningeigenaren, kleine verlaging huurders in Olst-Wijhe 

De lastendruk voor de inwoners met een eigen woning stijgt volgend jaar gemiddeld met 0,17%. Voor inwoners die huren daalt de lastendruk met 0,11%. Dit blijkt uit het voorstel over de lokale belastingtarieven dat het college van B&W van Olst-Wijhe voorlegt aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt het definitieve besluit over de hoogte van de tarieven van onder meer de OZB en de rioolheffing in zijn vergadering van 20 december. Al eerder stelde de gemeenteraad de tarieven van de afvalstoffenheffing en toeristenbelasting vast.  

Lokale heffing 

De lokale belastingen en leges vormen een belangrijk onderdeel van de “eigen” inkomsten van de gemeente. Op een totale begroting voor 2022 van 48,1 miljoen euro wordt een bedrag van 9,2 miljoen euro verkregen uit de lokale heffingen en leges. Hierbij gaat het om OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten, leges (voor bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en vergunningen) en toeristenbelasting.  

Woonlasten in 2022 

Om de gemiddelde woonlasten te berekenen is de gemeente uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor 2022 van € 315.000 (2021: € 280.000). Voor de afvalstoffenheffing gaat de gemeente uit van het basistarief van € 198,24 (2021: € 192,00). De kosten voor riolering komt op € 225,00 (2021: € 231,72).  

De gemiddelde lastendruk voor inwoners in 2022 komt dan neer op:   

 

Tarief 2022

Tarief 2021

Lastenmutatie

Afvalstoffenheffing (basis)

€198,24

€192,00

 
Restafval ondergrondse container

€28,80

€28,80

 
Rioolrecht huishoudens

€225,00

€231,72

 
Woonlasten gebruiker

€452,04

€452,52

-0,11%

OZB eigendom

€458,96

€456,96

 
Woonlasten eigenaar

€911,00

€909,48

0,17%

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen