Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

De Regionale Energiestrategie (RES), hoe verder?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35 TWh stroom duurzaam moet worden opgewekt met zon en wind. Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s die elk een bod doen om het doel in 2030 te kunnen halen.

In juni is het concept-bod voor de RES ingediend bij het Nationaal Programma RES. Als RES West-Overijssel willen we tot 2030 1600 GWh (1,6 TWh) stroom duurzaam opwekken met zon en wind. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. De bijdrage van Olst-Wijhe is 74 GWh. Twee projecten voor zon, van in totaal 10 GWh, zijn al gepland. Daarnaast verwachten wij 10 GWh duurzaam op te wekken met zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken. 54 GWh moet nog worden ingevuld met zon op veld en/of wind.

De 30 RESsen hebben samen een bod van 50 TWh gedaan, 15 TWh meer dan afgesproken in het klimaatakkoord. Dat is positief, maar of deze opwek (op tijd) kan worden gerealiseerd, hangt af van veel zaken. In de meeste RESsen is bijvoorbeeld een bod gedaan voor meer zon dan wind. Maar is deze keuze het meest efficiënt en ook het beste voor de energierekening?

Deze en andere vragen gaan we in de RES West-Overijssel mee aan de slag komend jaar. In juli 2021 moet de RES 1.0 worden ingediend. Hierin staat waar duurzame energie wordt opgewekt met zon en wind en hoeveel. Maar dat niet alleen. Ook is dan duidelijk hoe windmolens en zonnevelden een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers kunnen meedoen en meeprofiteren van nieuwe zonnevelden en windparken. We houden u op de hoogte.

Wilt u meer lezen over de RES West-Overijsel? Bekijk dan onze pagina over de RES of de website van de regio.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen