Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Resultaten enquête buitengebied geven reden tot actie

Wij hechten veel waarde aan een prettige, veilige leefomgeving. Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Daarom vinden wij het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het in ons buitengebied gaat. In maart ontvingen alle inwoners van het buitengebied een enquête. Onder andere de resultaten van de enquête helpen ons om plattelandscriminaliteit tegen te gaan.

We ontvingen veel reacties op de enquête. Wij bedanken de deelnemers van harte dat zij de tijd hebben genomen om de vragen te beantwoorden. In de resultaten viel een aantal zaken op. Zo bleek dat er op het gebied van verkeersveiligheid nog zaken kunnen worden verbeterd in het buitengebied. Helaas zien we ook in de resultaten dat in meer of mindere mate sprake is van zaken die te maken kunnen hebben met drugsgerelateerde activiteiten, zoals dumping van hennepafval en vermoedens van productie en distributie van synthetische drugs. Met onze partners bekijken we de komende tijd hoe we hier actie op kunnen ondernemen.

Om een goed beeld te krijgen, gebruiken we naast de resultaten van de enquête ook informatie van partners die actief zijn in het buitengebied. De bevindingen worden de komende tijd gebundeld. Het totaal geeft ons handvatten om aan de slag te gaan met het leefbaar en veilig houden van ons mooie buitengebied. U hoort later meer over de plannen voor de komende tijd.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen