Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nota van uitgangspunten omgevingsplan dorpen en buurtschappen ter inzage

Het college heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen. Deze Nota vormt het kader voor het omgevingsplan dorpen en buurtschappen dat de komende periode wordt opgesteld.

In de Nota leggen we de basis voor de regels in het omgevingsplan: wat regelt de gemeente? En wat niet? Zijn er andere regels nodig? Of willen en kunnen we op onderdelen meer loslaten en minder regels opnemen?

De Nota van Uitgangspunten ligt ter inzage van 20 februari tot en met 18 maart 2020. U kunt deze inzien op de pagina Omgevingsplan en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk (ook via gemeente@olst-wijhe.nl) een reactie geven op de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan dorpen en buurtschappen. Stuur uw schriftelijke reactie naar het college onder vermelding van nummer 5484-2017. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij Petra Nijman (team Projectmanagement en Advies), via telefoonnummer 14 0570.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen