Beeldvormende raadsbijeenkomst Ruimtelijke Visie Duurzame Energie op 24 en 25 februari

Op 24 en 25 februari vindt er om 20.00 uur een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats over de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Raadsleden horen op deze avonden graag uw mening over de visie.

Elke inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Aansluitend kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Later op de avond kunnen de raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Aan het eind van de tweede avond besluiten de raadsleden of de beeldvorming compleet is en een oordeelsvormende bijeenkomst kan worden gepland.

Wilt u zich aanmelden om in te spreken? Stuur dan voor 17 februari 12.00 uur een mail naar de griffie. Wilt u in de e-mail uw naam, telefoonnummer, woonplaats en voorkeursdatum vermelden? De griffier laat u weten op welke dag en welk tijdstip u bent ingedeeld. De bijeenkomsten zijn ook live te volgen.

Na de beeldvormende bijeenkomst volgt er in maart een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst besluit de gemeenteraad of de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie kan worden besproken in een besluitvormende raadsvergadering.  Naar verwachting neemt de gemeenteraad voor de zomer een besluit over de visie.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen