U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Begroting 2021

Bekijk de infographic over de begroting. Om de begroting voor 2021 en verder sluitend te krijgen, stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB). Wethouder Financiën Hans Olthof: “Wij begrijpen dat het op zijn zachtst gezegd vervelend is dat huiseigenaren, ondernemers en agrariërs hierdoor geconfronteerd worden met hogere lokale lasten. Helaas zien wij geen andere mogelijkheid om de begroting rond te krijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel taken bijgekregen die daarvoor door de Rijksoverheid werden uitgevoerd, zoals Jeugdzorg en Wmo. Daarnaast komt er veel op ons af door veranderende wetgeving, betekent het klimaatakkoord veel extra werk op het gebied van duurzaamheid en moeten we ons ook financieel extra inspannen als gevolg van corona. Voor al dit extra werk krijgen we onvoldoende geld van het Rijk.

Belangrijke maatregelen

Kort gezegd: we krijgen als gemeente wel extra taken, maar geen extra knaken. Om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen en om te kunnen blijven zorgen voor onze kwetsbare inwoners, nemen we nu een aantal belangrijke maatregelen. Zo doen we een beroep op de reserve, verhogen we de OZB en komen we met een plan hoe we onze uitgaven kunnen verminderen. Hierin speelt u ook een rol. Ik vertrouw erop dat ik u binnenkort hierover meer kan vertellen.”

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen