Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: oog voor duurzaamheid en lokale samenleving en economie

Wij kopen jaarlijks voor vele miljoenen in. We vinden het belangrijk dat we ons geld goed besteden, maar kunnen met inkooptrajecten ook andere beleidsdoelstellingen ondersteunen. De basis hiervoor is al gelegd in ons inkoopbeleid 2017. Maatschappelijke thema’s spelen uiteraard een belangrijke rol. We doen al veel op dit gebied, maar de komende jaren gaan we hier extra aandacht aan geven.

We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Om de ambities verder vorm te geven, stelden we een actieplan MVI opgesteld. Dit plan helpt ons om stappen te zetten. Met kleine acties willen we grote impact hebben op onze leefomgeving en de generaties na ons.

De komende jaren richten wij ons vooral op de thema’s:

  • MKB vriendelijk inkopen/lokale economie
  • Social return
  • Circulair Inkopen
  • CO2-uitstoot verminderen

Zo dragen wij ook met onze inkoop bij aan een duurzaam Olst-Wijhe met oog voor de lokale samenleving en economie. Bekijk het actieplan.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen