Wat valt op in Olst-Wijhe in cijfers 2018?

Elk jaar brengen wij de cijfers in kaart over onze gemeente en bevolking. De meest recente cijfers leest u in Olst-Wijhe in cijfers 2018. Het gaat om cijfers over de stand en loop van de bevolking, onderwijs, sociaal economische zaken, volkshuisvesting, sociale voorzieningen en verkeer en vervoer.

Op 1 januari 2018 telt de gemeente Olst-Wijhe 18.023 inwoners, verspreid over 12 kernen en buurtschappen. De bevolkingsomvang is de afgelopen 10 jaar met 4% toegenomen. Het aantal basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt al enkele jaren terug.

Goed nieuws is dat het aantal misdrijven in 2018 opnieuw verder afnam naar 301. Het aantal misdrijven per 10.000 inwoners is in Olst-Wijhe 166,5. Gemiddeld is dit cijfers in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners 455,8.

Op andere vlakken zagen we ook groei. Zo is het aantal motorvoertuigen in de gemeente in vijf jaar tijd met 1200 gestegen naar 15.115. Daarnaast is het aantal banen gestegen, namelijk met 1%. De grootste groei zien we in het aantal banen in de bouwsector. Benieuwd naar alle cijfers? Lees Olst-Wijhe in cijfers.

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen