Middel en Broekland aan de slag met Postcoderoos voor zonne-energie

Vijf kernen hebben de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. In deze kernen ontstaan mooie initiatieven die hieraan bijdragen.

Middel zet bijvoorbeeld samen met Broekland het project Postcoderoos op. Dit project is bedoeld voor inwoners die wel zonne-energie willen opwekken, maar waarvan het dak van de woning niet geschikt is voor zonnepanelen én voor inwoners die hun dak beschikbaar willen stellen.

Met elkaar willen de inwoners op zoek naar een groot dak en zo de eigen energie opwekken. Op deze manier willen ze in Middel en Broekland de handschoen oppakken en niet langer wachten op grote initiatieven. Met een klein aantal geïnteresseerden wil de projectgroep een collectief starten en zo groeien naar een duurzamere samenleving. Door samen te investeren, met een klein of groot bedrag, kan een voordeel worden gehaald. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor uw eigen portemonnee.

Woont u in Middel of Broekland en heeft u interesse of wilt u hier meer over weten? De projectgroep organiseert op 27 juni om 19.30 uur een informatieavond in het buurthuis in Middel. Met een expert wordt tijdens de avond een verdere verkenning gedaan van de mogelijkheden die de Postcoderoos kan bieden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen