Voorgenomen aanwijzingsbesluit ondergrondse containers

Ook het buitengebied wordt na de zomer aangesloten op ondergrondse containers voor restafval. Hiervoor worden extra containers geplaatst. Het ontwerpbesluit, het plaatsingsplan en de kaart met de locaties liggen ter inzage. U kunt een zienswijze indienen. Hieronder leest u de bekendmaking van het voorgenomen aanwijzingsbesluit.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een aantal nieuwe locaties voor ondergrondse containers in de gemeente Olst-Wijhe aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijk restafval.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, plaatsingsplan en kaart, liggen van donderdag 9 mei tot en met woensdag 19 juni 2019 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Wijhe. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar postbus 23, 8130 AA Wijhe. U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbende bent.

De bijlage bij het plaatsingsplan en de kaart met de locaties vindt u op de pagina Afvalinzameling buitengebied.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen