Derde burgerlid gemeenteraad

Hans van Polen is in de raadsvergadering van 6 mei beëdigd als burgerlid van GroenLinks.

Maandag 25 februari 2019 is de gemeenteraad gestart met een nieuwe manier van vergaderen. De drie fracties die uit twee raadsleden bestaan worden aangevuld met een burgerlid. Hij of zij kan namens de fractie deelnemen aan een raadsbijeenkomst in de beeldvormende en oordeelsvormende fase.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen