Gesprekken over buslijn 161

Eerder dit jaar berichtten wij u over het opheffen van een deel van buslijn 161 door het centrum van Wijhe. Hierover is contact geweest tussen onze wethouder en de gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Hierin hebben wij aangegeven dat wij niet akkoord gaan met het plotseling opheffen van twee haltes in Wijhe. Dit heeft geleid tot een vervolggesprek tussen de provincie en Veolia, de partij waaraan de provincie het vervoer heeft gegund. Er is gesproken over mogelijke alternatieven voor instapplaatsen in het centrum van Wijhe op de huidige route van buslijn 161. De provincie doet nu nader onderzoek en komt met voorstellen. In juni 2019 horen wij hier meer over. Wij houden u op de hoogte.


Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen