Gekapte bomen aan het Nijenhuis

Aan het Nijenhuis tussen Heino en Wijhe is afgelopen week een laan met bomen gekapt. Dit was nodig om de veiligheid van weggebruikers te kunnen garanderen.

De Amerikaanse eiken waren eigendom en in beheer van de Stichting Baron van Ittersumfonds. De Stichting Baron van Ittersumfonds heeft een kapmelding gedaan bij de Provincie Overijssel. Binnen de Natuurwet is de provincie hierin namelijk het bevoegd gezag. Het plan is wel in overleg met ons tot stand gekomen.

Er stonden Amerikaanse eiken langs deze weg. De afgelopen jaren zijn er hier al diverse bomen gekapt vanwege een slechte vitaliteit. Dat moest nu weer gebeuren voor de veiligheid van weggebruikers. Wij controleren alle gemeentelijke bomen, maar ook bomen die langs gemeentelijke wegen staan die niet bij ons in eigendom zijn. Dit doen wij in het kader van de zorgplicht en de (verkeers)veiligheid. Als bomen niet voldoen aan de controlenorm, attenderen wij eigenaren op hun zorgplicht en brengen wij hen op de hoogte van de eventuele tekortkomingen.

Het landgoed heeft (in overleg met ons) de keuze gemaakt om alle bomen te kappen en deze te vervangen door lindebomen. In het kader van de biodiversiteit is dit een verantwoorde keuze. De kap en herplanting kost veel geld; de houtopbrengst dekt lang niet de kosten, dus deze aanpak van het landgoed valt te prijzen.

De boomstammen heeft het landgoed laten staan ter bescherming van de jonge bomen. Zou de berm geheel kaal zijn gemaakt, dan is er geen obstakel meer voor het (zwaardere) verkeer en wordt de berm als rijbaan gebruikt. Hierbij is de kans groot dat de jonge bomen worden beschadigd of omgereden en ook de ondergrond sterk wordt verdicht waardoor de ontwikkeling achter zal blijven. De stammen blijven de komende jaren staan in de berm, net zo lang als nodig om de jonge lindebomen te beschermen.

Heeft u vragen over de gekapte bomen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen