Uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

Alle inwoners van Nederland staan in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staat van iedere inwoner van Olst-Wijhe een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden).

Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeente en is geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist.

De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen afnemers (derden). Zo wordt voorkomen dat u zelf aan afzonderlijke overheidsinstanties uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP.

  • U heeft recht op inzage van gegevens die over u in onze BRP staan.
  • Zijn de geregistreerde persoonsgegevens in de BRP naar uw mening niet juist, dan kunt u een correctieverzoek doen.
  • In sommige gevallen is het mogelijk om verstrekking van uw gegevens te beperken. Omdat geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van een verstrekkingsbeperking.

Wilt u ons vragen om inzage, correctie of een verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen als u het verzoek per post doet. Het verzoek kunt u ook persoonlijk aan onze balie in het gemeentehuis doen. Neemt u voor een verzoek om correctie alle relevante bewijsstukken en documenten mee. Op de BRP zijn de artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Meer informatie

Voor meer informatie over de BRP, verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan of correctie, kunt terecht bij team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0570. Wilt u weten welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Bekijk dan de pagina van Wie krijgt mijn gegevens.


Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen