U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Multifunctioneel gebouw voor toekomstbestendig onderwijs in Welsum

De aanwezigheid van kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs is van groot belang in onze gemeente. We willen de inwoners van Olst-Wijhe een aantrekkelijke woonomgeving bieden waarin kinderen ruimte krijgen om te spelen en om zich te ontwikkelen. Daar horen kwalitatief sterke en gezonde onderwijsvoorzieningen bij. Die willen we overal bieden, dus ook aan de westelijke kant van de IJssel in Welsum. Net als in de rest van de gemeente Olst-Wijhe daalt echter het leerlingaantal met gevolgen voor basisschool Dijkzicht.

De daling van het leerlingaantal heeft tot gevolg dat de huidige locatie van basisschool Dijkzicht veel leegstand kent. Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig gedekt worden door vergoedingen uit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er gaat veel geld naar de stenen in plaats van naar goed onderwijs. Om dit te verbeteren heeft een kerngroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Kerngroep

Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van het dorpshuis de Bongerd in Welsum, schoolbestuur de Mare, onderwijsteam o.b.s. Dijkzicht, ouders van leerlingen van o.b.s. Dijkzicht, Plaatselijk Belang Welsum en de gemeente Olst-Wijhe. De kerngroep heeft een gezamenlijke visie opgesteld die uitgaat van het samenvoegen van het basisonderwijs in het dorpshuis van Welsum. Daarnaast het verbeteren van de multifunctionaliteit van het dorpshuis en het verduurzamen van het gebouw. Het gezamenlijk gebruik van het dorpshuis leidt tot een meer toekomstbestendige exploitatie voor alle partijen. “Welsum houdt in de toekomst een basisschool dichtbij huis”, aldus Adrie Bolijn van de Mare.

Schetsontwerp

Er is met stakeholders een schetsontwerp opgesteld op basis waarvan het dorpshuis kan worden verbouwd. Er zijn door de Mare, het bestuur van het dorpshuis en de gemeente afspraken gemaakt over de dekking van de kosten. Het is nu aan de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe om het besluit te nemen hieraan medewerking te verlenen. De gemeenteraad vergadert hierover op maandag 4 november 2019.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen