Samen zorgeloos: nieuwjaarsreceptie

Op dinsdagavond 8 januari stond het Dorpshuis van Overkempe in Olst volledig in het teken van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Een zeer gepaste locatie, omdat de nieuwjaarsreceptie volledig in het teken van ‘zorg’ stond.

Een thema dat velen raakt en waar velen mee te maken hebben in verschillende vormen. Dat weten ze als geen ander bij Overkempe in Olst vertelde Ronald van Aalten, locatiemanager, in zijn welkomsttoespraak. Hij vertelde hoe ze in de woon-werkgemeenschap, waar mensen met een verstandelijke beperking én talenten, het dagelijkse leven met elkaar delen. Dit werd nog eens benadrukt door het lied dat bewoners zongen onder leiding van Harriët Noppers, medewerker van Overkempe. Daarna was het woord aan burgemeester Ton Strien.

De burgemeester refereerde in zijn toespraak aan tal van mooi initiatieven vanuit de samenleving waarbij we ontzorgen, zoals de gezamenlijke maaltijden in tal van kernen, het Soepcafé in Olst, het Noaberhuus, de Huuskamer, maar ook het Taalpunt voor laaggeletterden. Ook blikte de burgemeester terug op 2018 en keek vooruit. Hij benoemde enkele speerpunten, zoals de visie op grootschalige wind- en zonne-energie, het plan van aanpak voor klimaatadaptatie, de verkeerssituatie in Olst, de invulling van Noordmanshoek, de afronding van het Olasfa-terrein en clustering van de basisscholen op twee locaties in Olst en Wijhe waarin nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, de zorg en sport- en cultuurorganisaties. Tot slot sprak hij waardering uit voor de zorg die we voor en met elkaar hebben en hoe we daar mee omgaan.

Joka Dulmers, coördinator cultuur en vrijwilligers bij Overkempe vertelde aansluitend dat de plek, waar we allemaal bij elkaar stonden, een bijzondere is voor Overkempe. Precies op deze plek waar het Dorpshuis staat ligt hun grondspreuk diep onder de grond begraven.

Als symbool voor de bloei en het voortplanten van de zorg hebben het college van B&W, de zorgaanbieders en alle aanwezigen een bloembolletje geplant in een grote bak vol vruchtbare aarde. De bak had de vorm van de gemeente Olst-Wijhe. Uiteraard krijgt het dit voorjaar nog een vervolg, wanneer alle bollen in volle bloei staan…….

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben bewoners van Overkempe en van JP van den Bent de catering verzorgd in samenwerking met BijRipperda. Ook de hapjes die geserveerd werden, zijn veelal gemaakt door de bewoners van Overkempe en medewerkers van OpDuur. Mooie samenwerkingsvormen waar de gemeente trots op is.

De avond werd muzikaal omlijst door Jeroen Sweers uit Wesepe, waardoor een aangename sfeer werd gecreëerd voor een fijne netwerkavond. De gemeente kijkt terug op een fijne samenwerking en een zeer prettige avond met relaties, inwoners, zorgaanbieders en andere nauw betrokkenen van de gemeente.

De burgemeester vertelde dat het thema van de nieuwjaarsreceptie 2020 in het teken staat van 75 jaar vrijheid. Als mensen ideeën hebben of hieraan een bijdrage willen leveren, kunnen zij zich melden bij de burgemeester of de gemeente.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Nieuwjaarstoespraak 2019 Olst-Wijhe  pdf 222,6 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen