Pittige debatten door groepen 8 van de basisscholen

Moet er weer een supermarkt komen in Wesepe? De gemeente moet meer speelveldjes aanleggen of de gemeente moet actief afval opruimen… daarover debatteerden de leerlingen van groep acht van de drie basisscholen: Prins Willem Alexander, de A. Bosschool en de Klimboom. Zij zijn de eerste drie van de in totaal elf basisscholen die in de komende periode komen debatteren in de raadszaal van de gemeente.

Burgemeester Ton Strien heette de leerlingen, docenten en begeleiders van harte welkom in de raadszaal, die precies zo ingericht was als bij een echte raadsvergadering. Om het geheel nog een extra dimensie te geven, waren ook de raadsgriffier Bart Duursema en raadslid Jolande Olthof aanwezig om vragen te stellen en uiteraard de leerlingen te voorzien van een korte reactie. Vanuit de scholen waren ook leerlingen die notuleerden, filmden of fotografeerden. Een leerzaam samenzijn, waar we met veel plezier op terugkijken en ook de leerlingen gaven aan dat het een leuke ochtend was: “leuker en leerzamer dan een ochtend op school” werd al gezegd met een grote lach.

Scholenplan

De opdracht debatteren voor de bovenbouwklassen maakt onderdeel uit van het scholenplan, waarbij de gemeente samen met de scholen de politiek, democratie, staatsinrichting, participatie maar ook de gemeentelijke politiek onder de aandacht brengt bij de jeugd. Zo wordt er ieder schooljaar een passend en actueel programma gemaakt. Dit gebeurt roulerend voor de onderbouwklassen, middenbouwklassen en bovenbouwklassen van de basisscholen in onze gemeente. Dit schooljaar is het de beurt aan de bovenbouwklassen, het volgende schooljaar aan de onderbouwklassen en het schooljaar daarna aan de middenbouwklassen. Zo komen alle leerlingen in hun basisschoolperiode drie keer in aanraking met de gemeente.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen