Fiets-voetpad Koekoeksweg Olst-Boskamp

Tijdens de avond over de leefbaarheid op de Boskamp heeft Gerard van de Blink aan de tafel over het verkeer aangegeven dat het bestaande fiets-voetpad naast de Koekoeksweg straks alleen door voetgangers mag worden gebruikt en dat de fietsers gebruik moeten maken van de rode fietssuggestiestroken op de Koekoeksweg. Dit is niet juist.

Wat doen we wel


We nemen maatregelen om de Koekoeksweg visueel te versmallen. Hierdoor zal de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlagen en wordt de veiligheid verbeterd. Het hele tracé vanaf de Meente tot aan de Eikelhofweg (bij Ruimzicht) krijgt dezelfde inrichting als de Kornet van Limburg Stirumstraat. Dat betekent dat het middendeel van de weg ongeveer 2,60 tot 2,70 meter breed wordt met daarnaast ruime fietssuggestiestroken van ongeveer 1,70 meter breed. Daarbij wordt de functie van het pad naast de Koekoeksweg niet veranderd. Daar mag op gefietst en gewandeld worden, zoals dit nu ook zo is. Fietsers kunnen zelf bepalen of zij gebruik maken van de fietssuggestiestroken op de Koekoeksweg of dat zij via het bestaande pad blijven fietsen.

Werk met werk maken


Op dit moment voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan een gedeelte van de Koekoeksweg en de Eikelhofweg binnen de bebouwde kom van de Boskamp. Bij deze werkzaamheden houden we al rekening met de gewenste situatie. Daarom worden de versmalde rijloper (middendeel van de weg) en de verbrede fietssuggestiestroken hier al aangelegd.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen