Wat wilt u de raad meegeven voor het raadsakkoord?

De fracties van Gemeentebelangen Olst-Wijhe, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben onder leiding van formateur Lydia Pieters een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen gesloten. Marcel Blind (Gemeentebelangen Olst-Wijhe), Herman Engberink (CDA) en Anton Bosch (VVD) zijn tijdens de raadsvergadering van 11 juni geïnstalleerd als wethouder.

Na de informatieronde hebben de gezamenlijke fracties besloten te werken aan een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen ze inhoud geven aan bestuurlijke vernieuwing. Het akkoord geeft inzicht in verschillende thema’s die de raad belangrijk vindt en waaraan hij prioriteit wil geven. Met deze thema’s gaat de raad de komende vier jaar gezamenlijk aan de slag. Het college voert dit akkoord namens alle fracties uit.

De raad heeft gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, omdat het ruimte biedt om met de samenleving en elkaar in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen waarna de gemeenteraad een zo breed mogelijk gedragen besluit kan nemen. Onderwerpen uit het concept raadsakkoord zijn: participatie, welzijn, inclusieve samenleving, onderwijshuisvesting, woningbouw, duurzaamheid, voedsel, afval, omgevingsvisie, vitaal platteland, lokale economie, leefbaarheid en mobiliteit.

Het akkoord is een concept dat de onderhandelaars graag willen voorleggen aan de samenleving. Dit doen zij op 28 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wijhe, de brasserie van het Holstohus in Olst en het Wapen van Wesepe. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. De opzet van de avond is op elke locatie gelijk. Inwoners, organisaties en bedrijven zijn van harte welkom om hun mening te delen met de raad. De reacties worden gebruikt om de  agenda voor de uitvoering van het raadsakkoord verder vorm te geven. U leest het concept-akkoord onderaan dit nieuwsbericht.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Concept raadsakkoord op hoofdlijnen  pdf 307,4 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen