Bermen maaien

Door het groeizame weer de afgelopen tijd, groeide het gras in de gemeentelijke bermen de afgelopen periode extreem goed. Net zoals voorgaande jaren maaien we in deze periode onze bermen.

We maaien de bermen volgens ons beleid twee keer per seizoen, daarom is eerder maaien niet mogelijk, want anders kan een derde maaibeurt nodig zijn. Voor de verkeersveiligheid en het behouden van uitzicht bij kruisingen e.d. hebben we half mei een aantal plekken gemaaid.

 

 

Deze week starten we met het maaien van de bermen in het buitengebied, waarbij de eerste meter aansluitend op de weg wordt gemaaid. Daarna gaan we verder met de bermen binnen de bebouwde kom, waarbij we het maaisel afvoeren. De tweede maaironde begint eind augustus en dan worden de bermen geheel gemaaid. Hebt u vragen over het maaien van bermen? Neem contact op met het klantcontactcentrum via 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen