Nevenfuncties directieleden

Directieleden vervullen vaak ook nog andere functies.
Dit kan een andere baan zijn of een meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties.

Naam

Hoofdfunctie

Nevenfunctie

Betaald of Onbetaald

Drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

 

Gemeentesecretaris
algemeen directeur
Voltijd

Uit hoofde van de functie:

 • - Penningmeester Vereniging van Gemeente- 
    secretarissen, Overijssel
  - Coördinerend secretaris Bevolkingszorg 
     Veiligheidsregio IJsselland
  - Vertegenwoordiging ALV Dimpact

Persoonlijke nevenfunctie:

 • Voorzitter Raad van Beheer Christelijk College De
    Noordgouw, Heerde

De nevenfuncties
zijn onbetaald

 

 

 

Als gift wordt de vrijwilligersvergoeding teruggeschonken aan De Noordgouw.

G.H.F. (Gerald) Grashof

Adjunct directeur
Voltijd

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Stuurgroep Talentenregio

De nevenfuncties zijn onbetaald

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen