Nevenfuncties collegeleden

Collegeleden vervullen vaak ook nog andere functies.
Dit kan een andere baan zijn of een meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties.

Naam

Hoofdfunctie

Nevenfunctie

Bezoldigd of onbezoldigd

Y.P. (Yvonne) van Mastrigt

 

Burgemeester (waarnemend)
Voltijd - 1 fte

Uit hoofd van de functie

• Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg Politie en Regionaal
Coördinatiepunt Integrale Veiligheid

 

De nevenfuncties
zijn onbezoldigd.

M. (Marcel) Blind

 

 

Wethouder
Voltijd - 1 fte

 

 

Uit hoofd van de functie:

• Voorzitter RIVUS, klimaatadaptie
• Vertegenwoordiger AvA Rova

De nevenfuncties zijn onbezoldigd

J. (Judith) Compagner

 

 

 

 

Wethouder
Voltijd - 1 fte 

 

• Bestuurder van de Bestuurdersvereniging CDA landelijk en Overijssel

Uit hoofde van de functie:
• Lid AB Sallcon (KonnecteD)
• Lid Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
• Lid AB GGD IJsselland
• Lid Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld IJsselland

De nevenfuncties zijn onbezoldigd

H. (Hans) Olthof

Wethouder
Voltijd - 1 fte

Eigen bedrijf:
- Zelfstandig communicatieadviseur IDNK Communicatie

Uit hoofde van de functie:
• Lid DB Kopgroep K80
• Vertegenwoordiging AvA Konnected
• Vertegenwoordiging AvA Vordering op Enexis, Verkoop Vennootschap, CBL Vennootschap, Claim staat vennootschap/CSV Amsterdam, Publiek Belang Elektriciteitsproductie
• Vertegenwoordiging AvA Wadinko
• Vice-voorzitter Leader AdviesGroep (LAG)
• Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma
Project Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst
• Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten

Bezoldigd.

 

 

 

 

 

 

 

De nevenfuncties zijn onbezoldigd 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen