Nevenfuncties collegeleden

Collegeleden vervullen vaak ook nog andere functies.
Dit kan een andere baan zijn of een meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties.

Naam

Hoofdfunctie

Nevenfunctie

Betaald/Onbetaald

A.G.J. (Ton) Strien

 

Burgemeester
Voltijd - 1 fte

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld IJsselland
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg Politie en Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid van het Arrondissementaal Justitieel Beraad
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling IJsselproms
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Cultuurfonds Olst-Wijhe
 • Secretaris/penningmeester Stichting Brandweeropleidingen BOGO
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Project Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst
 • Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten

Gemeenschappelijke Regeling:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid Algemeen Bestuur GGD IJsselland

 

De nevenfuncties
zijn onbetaald

M. (Marcel) Blind

 

 

 

 

 

Wethouder
Voltijd - 1 fte

 

 

 

 

Uit hoofde van de functie:

 • Voorzitter RIVUS, klimaatadaptie
 • Vertegenwoordiger AvA Rova

Gemeenschappelijke Regeling:

 • Lid van het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
 • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 • Lid AB Omgevingsdienst IJsselland

 

De nevenfuncties zijn onbetaald

H.T.J. (Hans) Kamphuis

 

 

 

 

 

Wethouder
Deeltijd - 0,7 fte

 

 

 

 

Uit hoofde van de functie:

 • Lid van het Platform Ruimtelijk Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afd. Overijssel
 • Lid van het Platform Sociaal Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afd. Overijssel
 • Lid Lokale ActieGroep (LAG) Leader Kracht van Salland
 • Lid CDA Plattelandscommissie

Gemeenschappelijke Regeling:

 • Lid AB Sallcon
De nevenfuncties zijn onbetaald

H. (Hans) Olthof

Wethouder
Voltijd - 1 fte

 Eigen bedrijf:
 • Zelfstandig communicatieadviseur IDNK Communicatie

Uit hoofde van de functie:

 • Lid van het Platform Financieel Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afd. Overijssel
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Zwolle
 • Lid Kopgroep K80
 • Vertegenwoordiging AvA Konnected
 • Vertegenwoordiging AvA Wadinko
 • Vertegenwoordiging AvA Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiging aandeelhoudersvergaderingen Enexix Holding N.V.
 • Vertegenwoordiging aandeelhoudersvergaderingen Claim Staat Vennootschap (CSV) Amsterdam B.V.
 • Vertegenwoordiging aandeelhoudersvergaderingen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

 Betaald

 

 

 

 

De nevenfuncties
zijn onbetaald

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen