Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 31-03-2020

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer H.G. Engberink, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder (telefonisch)

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24-03-2020
 2. Ingekomen openbaar
 3. Uitwerking programma participatie
 4. Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek
 5. Bezwaar tegen het besluit waarin wordt meegedeeld dat geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouw van een schuur op het perceel Thorbeckestraat 54 in Olst
 6. VTH-jaarverslag 2019
 7. (Gewijzigd) principebesluit tot het herzien van het bestemmingsplan op het perceel Nieuwendijk 24c in Wijhe
 8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47
 9. Vaststellen geurverordening Boskamp
 10. Invloed uitbraak Coronavirus op eenmalige en jaarlijkse subsidies
 11. Doorbetalen subsidies peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie en sociaal medische indicaties in verband met de corona-crisis
 12. Strategisch Informatie Plan 2020 – 2023 gemeente Olst-Wijhe
 13. Informatie bestrijding Eiken Processierups 2020 en evaluatie 2019
 14. Memo naar aanleiding van beeldvormende bijeenkomstraad 24 en 25 februari Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (24 maart 2020)
 15. Voorstel tot het mogelijk maken van Scholen voor morgen Olst-Wijhe en hiermee in het bijzonder het cluster Olst-Boskamp-Den Nul

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 31 maart 2020  pdf 169,1 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen