Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 3 maart 2020

Aanwezig

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer H.G. Engberink, wethouder
 • de heer drs. H. Olthof, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 25-02-2020
 2. Ingekomen openbaar
 3. Klachtenrapportage 2019
 4. Voor- en vroegschoolse educatie en peuterwerk
 5. Kadernota OD IJsselland tbv begroting 2021
 6. Persoonlijk budget voor medewerkers
 7. Financiën Integraal jeugdplan tav de Kadernota

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 03-03-2020  pdf 99,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen