Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 12-06-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 05-06-2018
 2. Ingekomen
 3. Portefeuilleverdeling nieuw college
 4. Nota Grondbeleid 2018-2021
 5. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het besluit van 23 januari 2018, verzonden op 25 januari 2018, tot het instemmen met de wijziging van een uitweg
 6. Besluit op bezwaar inzake opgelegde last onder dwangsom vanwege het met het bestemmingsplan strijdige gebruik
 7. Vervroegd aflossen lening zonnepanelen Stichting De Mare
 8. Grolleman Herxen; ondertekening intentieovereenkomst

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 12-06-2018  pdf 170,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen