B&W besluiten 22-05-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 15 mei 2018
 2. Ingekomen
 3. In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Boerhaar 2 te Wijhe
 4. Vaststellen bestemmingsplan Wijhe, Enkweg
 5. TPrincipeverzoek tot het herzien van het bestemmingsplan aan de Leugenshorst 4 te Wijhe
 6. Onderzoek naar realisatie van een woon/zorgproject te Welsum (Wel(zorg)sum)
 7. Het benoemen van een plaatsvervangend adviseur ruimtelijke kwaliteit en het (her)benoemen van de leden van de monumentencommissie
 8. Buurtbemiddeling jaarverslag 2017 en het Addendum convenant Verwerking persoonsgegevens convenant Buurtbemiddeling
 9. Besluit op bezwaar inzake invordering van opgelegde dwangsommen
 10. Verwerkersovereenkomst Logius en ICTU - 4611-2018
 11. Jaarverslag 2017 bezwarenadviescommissie - 3889-2018
 12. Benoeming Functionaris Gegevensbescherming inzake AVG en Rapport stand van zaken implementatie AVG
 13. Aandeelhoudersvergadering ROVA, 24 mei 2018

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 22-05-2018  pdf 182,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen