Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 24-04-2018

Aanwezig 

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis,  gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda 

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 17 april 2018
 2. Ingekomen
 3. Principebesluit KGO-plan Boerhaar 3 te Wijhe en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan
 4. Verzoek wijziging bestemming Wijhendaalseweg 2 en 2a
 5. Ondertekening samenwerkingsverklaring Voorzieningenhart Wesepe
 6. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 GGD IJsselland
 7. Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2018
 8. Collegeverklaring 2017 Ensia DigiD en Suwinet en verantwoordingsrapportage BAG en BGT
 9. Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid m.b.t. aanbesteding gym- en zwemvervoer

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 24-04-2018  pdf 188,0 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen