Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 08-05-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis
 • de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 1 mei 2018
 2. Ingekomen
 3. Herontwikkeling karakteristiek erf Schuilenbergerweg 4 te Olst
 4. Principeverzoek bestemmingsplanherziening Hiethaarshoek Wesepe
 5. Plan van Aanpak versnelling sanering Asbestdaken
 6. Beantwoording vragen PvdA spoorverdubbeling Olst-Deventer
 7. Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Sallcon Gemeenschappelijke Regeling/KonnecteD
 8. WMO Cliëntervaringsonderzoek 2017
 9. Bewerkersovereenkomsten WMO en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO
 10. Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport 'Sturing op doelbereik en Jeugd en Wmo'
 11. Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand
 12. Motoren overlast Marledijk en IJsseldijk

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 08-05-2018  pdf 181,4 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen