Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 01-05-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester;
 • de heer G.H.F. Grashof, loco-secretaris,
 • de heer H.G Engberink, wethouder;
 • de heer M. Blind,  wethouder;
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Afwezig

 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 24 april 2018
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Nieuwbouw schapenstal Randerstraat 3, Olst
 4. Vaststellen wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2, Olst
 5. Het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan voor het perceel aan de Zonnenbergerweg 10
 6. Nota Grondbeleid 2018-2021
 7. Jaarverantwoording Kinderopvang 2017
 8. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Olst-Wijhe en Werkafspraken GGD IJsselland – gemeenten IJsselland inzake toezicht en handhaving kinderopvang
 9. Nieuwe inwoners informeren en betrekken
 10. Beantwoording raadsvragen fractie PvdA over het uitvoeringsprogramma VTH 2018 toezegging 364
 11. Uitwerking Verkeersonderzoek Olst

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 01-05-2018  pdf 180,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen