B&W besluiten 27-03-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 20 maart 2018
 2. Ingekomen
 3. Gehandicaptenparkeerkaart en geneeskundig onderzoek
 4. Mandatering bevoegdheid tot het maken van noodzakelijke kosten aan regionale crisisorganisatie en aangaan regionale overeenkomst Nederlandse Rode Kruis
 5. Ontwerpbestemmingsplan Boxbergerweg 23, Olst
 6. Transformatie ruimtelijk domein, financiële consequenties 2019
 7. Aanvullende middelen Omgevingsdienst 2018 en Kaderbrief 2019
 8. Benoeming voorzitter Adviesraad Samenleving Olst - Wijhe
 9. Mandaat aanwijzen toezichthouders Omgevingsdienst IJsselland
 10. Vaststelling algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitkeringsjaar 2015
 11. Wabo jaarverslag 2017
 12. Cyanide verontreiniging in de bodem bij de zoutloods op de gemeentewerf

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
BW besluiten 27-03-2018  pdf 248,9 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen