Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 17-04-2018

Aanwezig  

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Afwezig   

 • de heer M. Blind, wethouder

Agenda 

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 10 april 2018
 2. Ingekomen
 3. Tarieven gebruik sportaccommodaties Olst-Wijhe 2018
 4. Concept programmabegroting Veiligheidsregio IJsselland 2019 en meerjarenraming 2020-2022
 5. Project Onderwijshuisvesting stand van zaken en aanvraag aanvullende middelen
 6. Startnotitie Evaluatie Bibliotheekwerk Olst-Wijhe 2014-2018 en vaststellen Bibliotheekbeleid Olst-Wijhe na 2020
 7. Toezegging 363. Reactie op gestelde vragen naar aanleiding van Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017
 8. Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 17-04-2018  pdf 168,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen