B&W besluiten 03-04-2018

Aanwezig

 • De heer A.G.J Strien, burgemeester;
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
 • de heer H.G Engberink, wethouder;
 • de heer M. Blind, wethouder;
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 27 maart 2018
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Doorlopende machtiging Rechtbank Overijssel, Raad van State, Centrale Raad en Beroep
 4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake aanpak personen met verward gedrag
 5. Benoeming leden Kerngroep Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe
 6. Aanbesteding Inhuurdesk
 7. Medewerking verlenen aan afwijken van beeldkwaliteitsplan Overmaterhoek (voorlopig) 30
 8. Opstarten bestemmingsplanprocedure Veldwachter en Tollenaar, Kaveluitgifte Wesepe
 9. Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 4 april 2018
 10. Toekomstvisie op samenwerking bedrijfsvoering DOWR
 11. Uitwerken Verkeersonderzoek Olst

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 03-04-2018  pdf 236,9 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen