Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 27-02-2018

Aanwezig

 • De heer A.G.J Strien, burgemeester;F
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
 • de heer H.G Engberink, wethouder;
 • de heer M. Blind, wethouder;
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 20 februari 2018
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op de percelen aan de Enkweg 56 en 54a en het voorbereiden en in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan
 4. Beleidsplan wegen (wegverharding, wegmarkering en bermen)
 5. Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Boxbergerweg 25-25a
 6. Voorstel tot deelname aan het Europees netwerk EFFORTS en aan de Stichting Liniebreed Ondernemen
 7. Vormvrije m.e.r beoordeling voor de inrichting aan de Prinshoeveweg 2 in Olst
 8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Olst-Wijhe 2018
 9. Uitvoering motie naar aanleiding van het voorstel tot vaststelling van het Minimabeleid 2018-2021 gemeente Olst-Wijhe

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 27-02-2018  pdf 239,5 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen