B&W besluiten 20-03-2018

Aanwezig

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 13 maart 2018
 2. Ingekomen
 3. Uitvoering beschut werk
 4. Beleidsregels beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 5. Wegen onderhoud 2018
 6. Gemeentelijke bijdrage aan Leaderproject Dorpshuis Herxen
 7. Beantwoording raadsvragen fractie PvdA en D66 over het Uitvoeringsprogramma VTH en het gasloos maken van woningen
 8. Vaststellen Nota Reikwijdte en Detailniveau plan MER Energievisie en Nota van Beantwoording Energievisie
 9. Advies bezwarenadviescommissie Hooiberglaan 9 te Olst

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
BW besluiten 20-03-2018  pdf 239,1 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen