B&W besluiten 20-02-2018

Aanwezig 

 • de heer A.G.J Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H.G Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind wethouder
 • de heer A.G.J Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 13 februari 2018
 2. Ingekomen stukken
 3. Toepassing risico-classificatiemodel van de Veiligheidsregio IJsselland
 4. WABO-projectbesluit Engeweg 15a
 5. Ontwerp wijzigingsplan Nieuwe Kampen 2 te Olst
 6. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 32
 7. Bedrijventerreinenprogrammering
 8. Contracteren Deventer Ziekenhuis voor 2017 én 2018 voor leveren ADHD zorg en psychiatrische zorg
 9. Benoemen stembureauleden en  tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018, en benoemen leden Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor 22 maart 2018
 10. Vragen van de PvdA-fractie over geitenhouderijen

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
BW besluiten 20-02-2018  pdf 256,6 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen