B&W besluiten 23-01-2018

Aanwezig

 • De heer A.G.J. Strien, burgemeester;
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
 • de heer H.G. Engberink, wethouder;
 • de heer M. Blind, wethouder;
 • de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 16 januari 2018
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Opfrissen logo en huisstijl gemeente Olst-Wijhe
 4. Vaststelling uitgangspunten actualisatie grondexploitatieberekeningen (inclusief uurtarief kostenverhaal anterieure overeenkomsten) in het kader van de jaarrekening 2017
 5. Overhevelen restant subsidiebudget 2017 Stichting Theaters Olst-Wijhe
 6. In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan parkeren
 7. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 9 mei 2017, verzonden op 16 mei 2017 tot het opleggen van een last onder dwangsom tot naleving van de maatwerkvoorschriften
 8. Advies van de bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden over een bezwaarschrift tegen het besluit van 18 september 2017, tot invordering van een opgelegde dwangsom

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 23-01-2018  pdf 237,2 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen