Denk mee over de IJsseldijk!

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begin 2017 een verkenning gestart naar mogelijkheden voor versterking van de dijk langs de oostoever van de IJssel van Zwolle tot Olst. Het gaat om 29 kilometer dijk, van de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst. De IJsseldijk moet worden versterkt om Salland nog beter te beschermen tegen overstromingen.

Het waterschap onderzoekt welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe die goed kunnen worden ingepast in de omgeving. Wij vertellen u graag over de voortgang van het project.

Inloopbijeenkomst bij u in de buurt

We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst bij u in de buurt. Graag kijken we samen met u naar een voorstel met verschillende mogelijkheden om de dijk bij u in de buurt te versterken Op elke inloopbijeenkomst is kaartmateriaal aanwezig met de voorgestelde oplossingsrichtingen per dijktraject. We hopen dat u met ons mee wilt denken over dit voorstel. Tijdens de avonden is ruim de tijd voor het stellen van vragen en aanreiken van ideeën. De reacties uit de inloopbijeenkomst gebruiken wij om eind 2019 tot een voorkeursalternatief per dijktraject te komen.

Data en locaties

 • Wijhe
  woensdag 17 januari 19:00-21:00
  Gemeentehuis

 • Olst
  dinsdag 23 januari 19:00-21:00
  Holstohus
 • Herxen
  donderdag 25 januari 19:00-21:00

  De Herxer Marke
 • Zwolle
  dinsdag 30 januari 19:00-21:00
  Het Engelse Werk

Programma

 • 19.00 uur Inloop met informatiemarkt met de volgende informatie:
  - Waarom moet de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst worden versterkt?
  - Wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen per dijktraject?
  - Hoe ziet het verdere onderzoek eruit?
  - Hoe kan ik meedenken?

 • 21.00 uur Einde bijeenkomst

U kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur. Op alle locaties is er om 19.30, 20.00 en 20.30 uur een korte presentatie.

We weten meer over de dijk

Momenteel is het voorstel voor verder te onderzoeken oplossingsrichtingen per dijktraject klaar. Dit voorstel laten wij tijdens inloopbijeenkomsten aan u zien. Als dit voorstel door het bestuur van het waterschap in februari 2018 wordt vastgesteld, worden deze oplossingsrichtingen voor dijkversterking in 2018 en 2019 verder uitgewerkt. In het voorstel staat aangegeven hoe de oplossingsrichtingen worden beoordeeld en onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit onderzoeksplan is in te zien tijdens de inloopbijeenkomsten.

Hoe denkt u erover?

In 2017 zijn ideeën verzameld om de dijk te versterken. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze zijn bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld of het reële oplossingsrichtingen zijn. Belangrijk hierbij is dat de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben. Tijdens de inloopbijeenkomsten horen we graag ook uw mening.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margreet Krol, omgevingsmanager of Wilgert Veldman, via 088-2331200. Ook kunt u het projectteam mailen of kijk op de website van het Waterschap.

Wilt u de notitie inzien?

Op de inloopbijeenkomst kunt u de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (het voorgestelde onderzoeksplan) inzien en erop reageren. De notitie ligt vanaf 1 maart tot 12 april 2018 ter inzage.

 
Spring naar einde Spring naar begin