Wethouder Anton Bosch ondertekent nieuwe RetailDeal

Wethouder Anton Bosch ondertekende op maandag 3 juli de nieuwe RetailDeal in bijzijn van minister Henk Kamp tijdens het Zomercongres Retailagenda in het provinciehuis in Zwolle.

Tijdens het congres tekende minister Henk Kamp de nieuwe RetailDeal samen met 27 gemeenten. Vanaf de start van de Retailagenda (17 maart 2015) zijn er in totaal 110 RetailDeals afgesloten, waarbij meer dan 140 gemeenten zijn betrokken. Uniek is dat dan alle 25 gemeenten in Overijssel een RetailDeal hebben getekend. Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel zegt hierover: “Om de centra toekomstbestendig te maken is een gezamenlijke aanpak van direct betrokkenen nodig en moeten stevige keuzes worden gemaakt die leiden tot compacte binnensteden met aantrekkelijke winkels. Met het oog op de grote lokale verschillen hebben wij in Overijssel de afgelopen jaren fors ingezet op die lokale aanpak. Daarbij vervullen, is onze visie, ondernemers een sleutelrol in de vitalisering van retailcentra.”

Sinds de Retailagenda werd aangeboden aan minister Kamp is er op het gebied van retail veel gebeurd. De sector is volop in beweging. De Retailagenda speelt daarbij een aanjagende en verbindende rol. Er is veel bereikt, maar er is ook nog flink wat werk te verzetten door provincies, gemeenten, vastgoed en ondernemers. Het Zomercongres biedt een podium aan mensen en organisaties die met hun vernieuwende ideeën, heldere visie of geslaagde aanpak een bijdrage leveren aan het verbeteren van dorpskernen en stadscentra.

 
Spring naar einde Spring naar begin