RIVM: Sporten op rubberkorrels is veilig

Het televisieprogramma ZEMBLA zond op woensdag 15 februari een vervolg uit op de uitzending van 5 oktober jl. met de titel: 'Gevaarlijk spel, het vervolg'. Beide uitzendingen gaan over vermeende gezondheidsrisico’s bij sporten op rubberkorrels, zogenaamd rubbergranulaat. Op sportpark de Muggert in Wesepe ligt één veld dat ingestrooid is met deze korrels. Wij kunnen ons voorstellen dat de laatste uitzending vragen oproept bij spelers, ouders en verzorgers.

Verklaring RIVM

Als gemeente laten wij ons adviseren door het RIVM dat in het najaar van 2016 onderzoek uitvoerde naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. Het RIVM concludeerde toen dat spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. Ook naar aanleiding van de recente uitzending van Zembla verklaarde het RIVM dat er geen aanleiding is om dit standpunt te wijzigen: Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft
de risicoschatting voor de mens.

Wij als gemeenten volgen dit standpunt van het RIVM en KNVB.

Vragen over kunstgras

Spelers, ouders/verzorgers kunnen met specifieke vragen over het spelen op het veld in Wesepe terecht bij de sportvereniging. Voor algemene vragen over kunstgras kunt u terecht bij de gemeente.

 
Spring naar einde Spring naar begin