Omgevingsdienst IJsselland opgericht

Burgemeesters en wethouders van 11 gemeenten in West-Overijssel en de gedeputeerde van Overijssel hebben op donderdag 22 december in het Staatshuys in Zwolle het oprichtingsbesluit ondertekend van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Logo Omgevingsdienst IJsselland Olst-Wijhe

Deze omgevingsdienst gaat de netwerkorganisatie Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland op 1 januari 2018 voortzetten vanuit een centrale locatie. De Omgevingsdienst IJsselland voert taken uit voor de 11 gemeenten, waaronder Olst-Wijhe, en provincie Overijssel op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en handhaving.

Bestuurders van de gemeenten Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Steenwijkerland, Dalfsen, Zwartewaterland, Raalte, Olst-Wijhe, Ommen en Staphorst en van provincie Overijssel hebben unaniem besloten vanaf 2018 verder te gaan als omgevingsdienst. In opdracht van de deelnemende gemeenten en provincie is de omgevingsdienst verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Omgevingsdienst IJsselland wil een robuuste en deskundige organisatie zijn om een veilige leefomgeving, behoud van natuur en een schoon milieu te waarborgen. De bestuurders van de deelnemende partijen toonden zich trots met dit resultaat en vertrouwen in de opbouw van een sterke organisatie.

Huisvesting

Gemeentelijke en provinciale medewerkers, die nu in vanuit gemeente- of provinciehuis voor de Regionale Uitvoeringdienst werken komen per 1 januari 2018 in dienst komen van de nieuwe omgevingsdienst. De nieuwe dienst wordt gehuisvest op een centrale locatie in West-Overijssel. Het veranderingsproces in 2017 richt zich op de vorming en inrichting van de nieuwe organisatie, die uit circa 80 formatieplaatsen gaat bestaan. Het bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland heeft een voorselectie gemaakt van locaties. Het gemeentehuis van Ommen, stadskantoor Zwolle en het gemeentehuis Wijhe is aangeboden voor huisvesting van het Omgevingsdienst IJsselland. Deze locaties worden nader onderzocht op geschiktheid en kosten. In het voorjaar van 2017 kiest het bestuur de huisvestingslocatie van de Omgevingsdienst IJsselland.

 
Spring naar einde Spring naar begin