Financiën

De gemeente Olst-Wijhe kent ook de zogenaamde Planning en Control cyclus. Dit is een manier om zowel de gemeentelijke beleids- en beheersterreinen als de financiële kaders te plannen, tussentijds te monitoren, te verantwoorden en te controleren.

Er zijn vier belangrijke financiële
(beleids)documenten: 

 • Kadernota (planning)
 • Begroting (planning)
 • Bestuursrapportages (control)
 • Jaarstukken (control)

Om het gehele gemeentelijke beheer en beleid onder te verdelen werken we in onze gemeente met programma's:

 • Wonen en Leefomgeving
 • Veiligheid
 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • Duurzaamheid
 • Jeugd en Onderwijs
 • Welzijn, Sport en Cultuur
 • Werk, Inkomen, Zorg
 • Dienstverlening aan inwoners en bedrijven
 • Bestuur, Bedrijfsvoering, Communicatie en algemeen

Binnen deze programma's wordt antwoord gegeven op de drie 'W' vragen:

Bij de Begroting:

Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daar voor doen?
Wat gaat het kosten?

Bij de Jaarstukken:

Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daar voor gedaan?
Wat heeft het gekost?

Bij de Bestuursrapportages:

Hier wordt alleen gerapporteerd wanneer er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 
Spring naar einde Spring naar begin