Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Omgekeerd inzamelen overige 7 kernen en buitengebied

Afval is steeds vaker grondstof voor het maken van nieuwe producten. Door grondstoffen goed van het restafval te scheiden, ontstaat er aanzienlijk minder restafval. Binnenkort wijzigt daarom de afvalinzameling in de zeven kernen die nog niet gescheiden inzamelen en in het buitengebied.

De container voor restafval wordt ingenomen. In plaats hiervan ontvangen bewoners van ROVA een pas waarmee zij vuilniszakken naar een ondergrondse container kunnen brengen.

De meeste kernen hebben al eerder ondergrondse containers gekregen. Voor de kernen waar nog geen containers zijn, hebben we gekeken naar de beste plek om er één te plaatsen. Bewoners van het buitengebied krijgen een pas waarmee zij gebruik kunnen maken van een bepaalde container. In één van de bestanden onderaan deze pagina staan de containernummers en locaties. Als een bewoner liever naar een andere container gaat, kan hij of zij dit na plaatsing van de containers aangeven bij ROVA.

Planning

ROVA is gestart met het plaatsen van de ondergrondse containers. Bewoners ontvangen een brief met een pas en uitleg over hoe het systeem werkt.

Samen zorgen voor een schone omgeving

Vanaf het begin van de nieuwe inzameling kijkt ROVA samen met ons of de inzameling goed gaat. Zo kijkt ROVA of het juiste afval in de juiste container zit, hoe vaak de containers worden geleegd en of er geen afval los naast de ondergrondse containers geplaatst wordt. Samen zorgen we dat afval en grondstoffen op de juiste plek terecht komen én dat het netjes blijft bij de containers.

Bewoners van de kernen en het buitengebied hebben een brief ontvangen.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Besluit Plaatsingsplan Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen gewijzigd vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 20 augustus 2019 het plaatsingsplan Ondergrondse containers ‘Omgekeerd Inzamelen’, Fase III gewijzigd vast.

Hiermee wordt een wijziging van de afvalinzameling in de kernen Marle, Welsum, Herxen, Elshof, Boerhaar, Middel, Eikelhof en het buitengebied mogelijk gemaakt. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van  donderdag 29 augustus tot en met woensdag 9 oktober 2019 ter inzage bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en het Holstohus in Olst. U vindt het besluit en de stukken ook op Overheid.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze bij de gemeente heeft ingediend of
  • belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen of niet tijdig een zienswijze heeft ingediend.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde plaatsingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten, kunt u als belanghebbende binnen de genoemde termijn een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Locaties ondergrondse containers  pdf 1.959,5 KB Download
Definitief plaatsingsplan omgekeerd inzamelen fase III  pdf 252,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen