Nieuwe aanpak bestemmingsplanwijziging vanaf 1 februari 2022

Vanaf 1 juli 2022 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling, zoals regels voor bouwen en wonen, wegen, natuur, milieu. We gaan van 26 bestaande wetten naar 1 nieuwe wet. De Omgevingswet geeft meer ruimte voor de gemeente èn voor inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Zo is er meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners,. Met de Omgevingswet krijgen inwoners dus een actieve rol.

We bereiden ons al een tijdje voor op de nieuwe wet, zodat alles straks soepel verloopt. Om die reden veranderen we al vanaf 1 februari 2022 de werkwijze rond bestemmingsplanwijzigingen. Na 1 februari verlenen we een omgevingsvergunning of we bereiden een wijziging van het omgevingsplan voor. Nieuwe bestemmingsplannen brengen dan we niet meer in procedure. 

Waarom 1 februari

Het maken van een bestemmingsplan op de ‘oude’ manier kost tijd. Er zijn onderzoeken nodig, het plan moet worden geschreven en gecontroleerd en er is overleg nodig met andere partijen zoals Provincie, Waterschap en Omgevingsdienst. Om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is dus tijd nodig. Daarom houden we 1 februari 2022 aan. Bestemmingsplanwijzigingen die voor 1 februari zijn aangevraagd, kunnen we nog op de ‘oude’ manier behandelen. Na 1 februari 2022 werken we op een andere, nieuwe manier.

Wat betekent dit voor mij?

Je kunt gewoon bij ons terecht als je (ver)bouwplannen hebt. Ook na 1 februari. Samen bekijken we dan welke procedure nodig is.  

Wil je toch een bestemmingsplanwijziging aanvragen vóór 1 februari 2022? Zorg er dan voor dat de aanvraag voldoende is uitgewerkt. Dat betekent dat je al eerder een principeverzoek hebt ingediend en het college al een principebesluit heeft genomen. Ook moeten uiterlijk 28 februari alle benodigde onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing ingeleverd zijn en de anterieure overeenkomst getekend. 

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via het online contactformulier

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen